Άγραφα

Άγραφα 127-128

Άγραφα 127/128
(PR7T 111)
Καημένε Αντώνη μου
(Σωτήρης Σκούφης)
Σωτήρης Σκούφης
Κυκλοφόρησε το 1980

Άγραφα 127-128

Άγραφα 127/128
(PR7T 112)
Καμάρι των Αγράφων
(Σωτήρης Σκούφης)
Σωτήρης Σκούφης
Κυκλοφόρησε το 1980