Αρετούσα

Αρετούσα 01

Αρετούσα Α 01
Ντόρα Μαυράκη

Αρετούσα 01

Αρετούσα Α 01
Ντόρα Μαυράκη

Αρετούσα 01

Αρετούσα Α 01
(AR 1 A)
Αρετούσα
(Βασίλης Χριστόπουλος - Δ. Κωστόπουλος)
Βασίλης Χριστόπουλος
Ντόρα Μαυράκη

Διεύθυνσις ορχήστρας
Βασίλης Χριστόπουλος

Αρετούσα 01

Αρετούσα Α 01
(AR 1 B)
Δεν μένει αγάπη
(Βασίλης Χριστόπουλος - Δ. Κωστόπουλος)
Ντόρα Μαυράκη
Διεύθυνσις ορχήστρας
Βασίλης Χριστόπουλος