Αρίων

Αρίων Α - 1

Αρίων Α - 1
Ο Καραγκιόζης νύφη
του Μάνθου Αθηναίου

Αρίων Α - 1

Αρίων Α - 1
Ο Καραγκιόζης νύφη
του Μάνθου Αθηναίου

Αρίων Α - 1

Αρίων Α - 1
(Κ-1/1051)
Πλευρά Α'
Ο Καραγκιόζης νύφη
(Μάνθος Αθηναίος)
Μάνθος Αθηναίος
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Τεπέρογλου - Κακούρης - Στ. Ανάπηρος
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 1

Αρίων Α - 1
(Κ-2/1052)
Πλευρά Β'
Ο Καραγκιόζης νύφη
(Μάνθος Αθηναίος)
Μάνθος Αθηναίος
Συνοδεία Λαϊκής Ορχήστρας
Τεπέρογλου - Κακούρης - Στ. Ανάπηρος
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 2

Αρίων Α - 2
Ο Καραγκιόζης δύο ώρες πρωθυπουργός
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 2

Αρίων Α - 2
Ο Καραγκιόζης δύο ώρες πρωθυπουργός
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 2

Αρίων Α - 2
(1057)
Πλευρά Α'
Ο Καραγκιόζης δύο ώρες πρωθυπουργός
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 2

Αρίων Α - 2
(1058 Α)
Πλευρά Β'
Ο Καραγκιόζης δύο ώρες πρωθυπουργός
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 3

Αρίων Α - 3
Ο Καραγκιόζης μπαρμπέρης
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 3

Αρίων Α - 3
Ο Καραγκιόζης μπαρμπέρης
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 3

Αρίων Α - 3
(1085)
Πλευρά Α'
Ο Καραγκιόζης μπαρμπέρης
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 2

Αρίων Α - 2
(1086)
Πλευρά Β'
Ο Καραγκιόζης μπαρμπέρης
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 4

Αρίων Α - 4
Έρχεται
Ύμνος στην Ε.Ρ.Ε.Ν.

Αρίων Α - 4

Αρίων Α - 4
Έρχεται
Ύμνος στην Ε.Ρ.Ε.Ν.

Αρίων Α - 4

Αρίων Α - 4
(1021)
Έρχεται
(Άρης Γκρούεζας - Δημήτρης Ιλισσιώτης)
Χορωδία
Ορχήστρα

Διεύθυνσις Δημήτρης Ιλισσιώτης
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 4

Αρίων Α - 4
(1022)
Ύμνος στην ΕΡΕΝ
(Άρης Γκρούεζας - Δημήτρης Ιλισσιώτης)
Χορωδία
Ορχήστρα

Διεύθυνσις Δημήτρης Ιλισσιώτης
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 5

Αρίων Α - 5
Ζήτω Ανδρέας Παπανδρέου
γιος του ένδοξου αρχηγού
ΕΔΗΝ - ΕΔΗΝ

Αρίων Α - 5

Αρίων Α - 5
Ζήτω Ανδρέας Παπανδρέου
γιος του ένδοξου αρχηγού
ΕΔΗΝ - ΕΔΗΝ

Αρίων Α - 5

Αρίων Α - 5
(AS 1195)
Ζήτω ο Ανδρέας Παπανδρέου γιος του ένδοξου αρχηγού
(Α. Αθηναίος - Γιώργος Μαργιολάς)
Χορωδία
Μπάντα

Υπό την Διεύθυνσιν του Γιώργου Μαργιολά
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 5

Αρίων Α - 5
(AS 1196)
Ελληνική Δημοκρατική Νεολαία
(Α. Αθηναίος - Γιώργος Μαργιολάς)
Χορωδία
Μπάντα

Υπό την Διεύθυνσιν του Γιώργου Μαργιολά
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 6

Αρίων Α - 6
Ο Καραγκιόζης στα Λούνα Παρκ
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 6

Αρίων Α - 6
Ο Καραγκιόζης στα Λούνα Παρκ
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 6

Αρίων Α - 6
(1651)
Πλευρά Α'
Ο Καραγκιόζης στα Λούνα Παρκ
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966

Αρίων Α - 6

Αρίων Α - 6
(1652)
Πλευρά Β'
Ο Καραγκιόζης στα Λούνα Παρκ
(Άρης Γκρούεζας)
Παίζει ο
Σταμάτης Γενεράλης
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1966


Αρίων Α - 7

Αρίων Α - 7
(AP - 1653)
Μακεδόνες και Θρακιώτες
(Πάνος Σταθάκης - Άρης Γκρούεζας)
Θόδωρας Θωμάς
Δώρα Στάμου

Διεύθυνσις Θανάσης Πλατανιάς
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 7

Αρίων Α - 7
(AP - 1654)
Το βιολί έχει κέφια
Τσιφτετέλι τούρκικο
Οργανικό
Βιολί και διεύθυνσις
Γιάννης Πολίτης
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 8

Αρίων Α - 8
- Του αητού ο γιος
- Να μας ζήσει ο στρατός

Αρίων Α - 8

Αρίων Α - 8
- Του αητού ο γιος
- Να μας ζήσει ο στρατός


Αρίων Α - 8

Αρίων Α - 8
(ΑΡ - 1655)
Του αητού ο γιος
(Διασκευή: Άρης Γκρούεζας)
Μπάντα - Χορωδία
Διεύθυνσις Γιώργος Μαργιολάς
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 8

Αρίων Α - 8
(ΑΡ - 1656)
Να μας ζήσει ο στρατός
(Άρης Γκρούεζας - Γιώργος Μαργιωλάς)
Γ. Κινέσσας
Π. Σπυρόπουλος

Διεύθυνσις Γιώργος Μαργιολάς
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 9

Αρίων Α - 9
(AP - 1657)
Ελάτε να γελάσουμε
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 9

Αρίων Α - 9
(AP - 1658)
Espana cani
(Ισπανική υποχώρησις)
Marquina
με μεγάλη Ορχήστρα εγχώρδων
Κυκλοφόρησε το 1967


Αρίων Α - 10

Αρίων Α - 10
Ο Καραγκιόζης υπηρέτης
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 10

Αρίων Α - 10
Ο Καραγκιόζης υπηρέτης
Σταμάτης Γενεράλης

Αρίων Α - 10

Αρίων Α - 10
(1659)
Πλευρά Α'
Ο Καραγκιόζης υπηρέτης
(Άρης Γκρούεζας)
Με τον
Σταμάτη Γενεράλη
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 10

Αρίων Α - 10
(1660)
Πλευρά Β'
Ο Καραγκιόζης υπηρέτης
(Άρης Γκρούεζας)
Με τον
Σταμάτη Γενεράλη
Επιμέλεια Άρης Γκρούεζας
Κυκλοφόρησε το 1967


Αρίων Α - 11

Αρίων Α - 11
(AP - 1658)
Espana cani
Paso Doble
(P. Marquina)
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 11

Αρίων Α - 11
(AP - 1661)
Valencia
(Ascap)
Dominico Huarez
con. accomp. Espana
Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 12/1

Αρίων Α - 12/1
Κώστας ο Καραμανλής
Έρχεται

Αρίων Α - 12/1

Αρίων Α - 12/1
Κώστας ο Καραμανλής
Έρχεται


Αρίων Α - 12/1

Αρίων Α - 12/1
(1021)
Έρχεται
Κώστας ο Καραμανλής

(Άρης Γκρούεζας - Δημήτρης Ιλισσιώτης)
Χορωδία
Ορχήστρα

Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 12/1

Αρίων Α - 12/1
(1653)
Μακεδόνες και Θρακιώτες
(Πάνος Σταθάκης - Άρης Γκρούεζας)
Θόδωρας Θωμάς
Δώρα Στάμου

Κυκλοφόρησε το 1967

Αρίων Α - 12/2

Αρίων Α - 12/2
(Α - 12/Α)
Στολίδι είσαι μόνη σου
Τσιφτετέλι
(Στέλιος Χρυσίνης - Σπύρος Κεφαλόπουλος)
Αγγελάκης
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Σταύρος Νικολαΐδης
Κυκλοφόρησε το 1969

Αρίων Α - 12/2

Αρίων Α - 12/2
(Α - 12/Β)
Ξαναγύρισε κοντά μου
Τσιφτετέλι
(Σταύρος Νικολαΐδης)
Αγγελάκης
Συνοδεία Ορχήστρας
Διεύθυνσις Σταύρος Νικολαΐδης
Κυκλοφόρησε το 1969


Αρίων φακελάκι των δίσκων

Αρίων
Φακελάκι των δίσκων

Αρίων φακελάκι των δίσκων

Αρίων
Φακελάκι των δίσκων