Αστέρια

Αστέρια 101

Αστέρια 101
(AST 101)
Την κατηφόρα
(Αργύριος Αρβανιτάκης)
Αργύριος Αρβανιτάκης
Κυκλοφόρησε το 1977


Αστέρια 101

Αστέρια 101
(AST 102)
Αργά
(Αργύριος Αρβανιτάκης - Βασίλης Βίνος)
Αργύριος Αρβανιτάκης
Κυκλοφόρησε το 1977