Αρχική       78 Στροφές       45 Στροφές        33 Στροφές       POP      Επικοινωνία       SHOP
BRILLANTE
BRILLANTE 101
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
στα τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Στίχοι
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ
BRILLANTE 101
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
στα τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Στίχοι
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ
BRILLANTE 101
(ΜΠΡ 1 Α)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(Πάνος Μαυρουλίδης)
ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
ΖΩΗ ΝΑΧΗ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
BRILLANTE 101
(ΜΠΡ 1 Β)
ΚΑΡΑΒΙ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ
(Πάνος Μαυρουλίδης - Ηλίας Καραμανέας - Κώστας Κοφινιώτης)
ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
BRILLANTE 501
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
στα τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Στίχοι
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ

BRILLANTE 501
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
στα τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Στίχοι
ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΑΣ
BRILLANTE 501
(ΜΠΡ 1 Α)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(Πάνος Μαυρουλίδης)
ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
ΖΩΗ ΝΑΧΗ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
BRILLANTE 501
(ΜΠΡ 1 Γ)
ΚΑΡΑΒΙ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ
(Πάνος Μαυρουλίδης - Ηλίας Καραμανέας - Κώστας Κοφινιώτης)
ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
BRILLANTE 502
Η ΖΩΗ ΝΑΧΗ
σε δύο τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Συνοδεύει
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
BRILLANTE 502
Η ΖΩΗ ΝΑΧΗ
σε δύο τραγούδια του
ΠΑΝΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΔΗ
Συνοδεύει
ΤΟ ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ

BRILLANTE 502
(ΜΠΡ 1 Α)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
(Πάνος Μαυρουλίδης)
ΖΩΗ ΝΑΧΗ
Συνοδεύει το
ΤΡΙΟ ΛΙ ΓΚΡΕΤΣΙ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
BRILLANTE 502
(ΜΠΡ 1 Γ)
ΚΑΡΑΒΙ ΚΙ Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΣ
(Πάνος Μαυρουλίδης - Ηλίας Καραμανέας - Κώστας Κοφινιώτης)
ΖΩΗ ΝΑΧΗ
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Πάνος Μαυρουλίδης
www.vinyl.gr © 2012-2023 - All rights reserved