Έλλη

Έλλη EL 901
(EL 101)
Αδέλφια είμαις και κιπρεπ
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 901
(EL 112)
Λετσινα
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 902
(EL 106)
Τ' ορφανόν
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 902
(EL 113)
Σερενίτσα
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974


Έλλη EL 903
(EL 105)
Την γαριν ντο έχω εγώ
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 903
(EL 107)
Το παιδίν και η μάνα
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 904
(EL 104)
Το φανταροπον
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974

Έλλη EL 904
(EL 114)
Αρμένικο
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1974


Έλλη EL 905
(EL 102)
Σέρρα
(Πέτρος Πετρίδης)
Οργανικό
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 905
(EL 120)
Φάτε πιάτε παιδιά
(Πέτρος Πετρίδης)
Μήρον Γρηγοριάδης
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 906
(EL 103)
Τρυγώνα
(Πέτρος Πετρίδης)
Οργανικό
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 906
(EL 119)
Εγώ εσέν εγάπανα
(Πέτρος Πετρίδης)
Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Λύρα Γιώργος Κουγιουμτζίδης
Κυκλοφόρησε το 1975


Έλλη EL 907
(EL 108)
Σκωτια εν κελεποσεν
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 907
(EL 111)
Κότσαρι
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 908
(EL 109)
Αχπάσκουμαι και σον στρατόν
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 908
(EL 116)
Τρομαχτόν
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975


Έλλη EL 909
(EL 117)
Τεμον ο φίλον
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 909
(EL 118)
Χαπαρ ο χάρον έστειλεν
(Γιώργος Παπαδόπουλος - Σωτήρης Πρίτσης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Γεωργούλη
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 910
(EL 122)
Το ύστερνον το φιλεμαν
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 910
(EL 124)
Ο χάρον
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975


Έλλη EL 911
(EL 126)
Έλα μετεμέν
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 911
(EL 129)
Καρσλίδικα
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 912
(EL 128)
Ο παιδας θελ να παντρεϋ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 912
(EL 132)
Καζασκα
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975


Έλλη EL 913
(EL 123)
Όντας χαράζ η ανατολή
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 913
(EL 130)
Σόλο τικ
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 914
(EL 125)
Η αγάπ σην ξενιτιάν
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975

Έλλη EL 914
(EL 127)
Έμορφος είσαι έμορφος
(Μήτκας Ιακωβίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Ποντιακή Ορχήστρα Μήτκα
Κυκλοφόρησε το 1975


Έλλη 915

Έλλη EL 915
(EL 134)
Όταν παίζει ο Κωστάκης
(Κώστας Σαχινίδης)
Οργανικό
Σόλο ακορντεόν Κώστας Σαχινίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη 915

Έλλη EL 915
(EL 135)
Το τσιφτετέλι του Κωστάκη
(Κώστας Σαχινίδης)
Οργανικό
Σόλο ακορντεόν Κώστας Σαχινίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη 916

Έλλη EL 916
(EL 136)
Ατώρα ο κόσμον έλαξεν
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη 916

Έλλη EL 916
(EL 139)
Εγώ παρηγορώ σε
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976


Έλλη EL 917
(EL 140)
Έφυγες για παντοτηνά
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 917
(EL 142)
Εγώ έχασα την χαράν
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 918
(EL 143)
Σα ξένα απαις γυρίζω
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 918
(EL 145)
Η παρα
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Χρήστος Παπαδόπουλος)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976


Elli 919

Έλλη EL 919
(EL 148
ΠΑΟΚ
(Κώστας Κωνσταντινίδης)
Χρήστος Παπαδόπουλος
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Elli 919

Έλλη EL 919
(EL 149)
Διπλό τικ
(Κώστας Κωνσταντινίδης)
Οργανικό
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 920
(EL 153)
Η χαρά μουν εν δυπλον
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 920
(EL 156)
Γιώργο λέγνε με
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976


Έλλη EL 921
(EL 151)
Νέος είμαι κι' αγαπώ
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 921
(EL 157)
Μπάρμπα Μήτο
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 922
(EL 150)
Που είναι τα νεότητα
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 922
(EL 159)
Τσακώνω και πληρώνω
(Κώστας Κωνσταντινίδης - Γιώργος Ακριτίδης)
Γιώργος Ακριτίδης
Λύρα Κωστίκας
Κυκλοφόρησε το 1976


Έλλη EL 923
(EL 162)
Πεμε-ντο θελτς ας εμέν
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
Νίκος Αναστασιάδης
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδη
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 923
(EL 167)
Νυφόπαρμαν
(Γ. Ιακωβίδης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδη
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 924
(EL 163)
Τρυγωνίτσαμ
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
Νίκος Αναστασιάδης
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδη
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 924
(EL 168)
Τσαρκαλίδικο
(Γ. Ιακωβίδης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδη
Κυκλοφόρησε το 1976


Έλλη EL 925
(EL 166)
Αητέ μ'άνοιξον τα φτεράς
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
Νίκος Αναστασιάδης
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL 925
(EL 169)
Τικ
(Γ. Ιακωβίδης)
Οργανικό
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1976

Έλλη EL-926
(EL 177)
Οι γαμπροί ουλ ψαλαφουν
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη EL-926
(EL 179)
Κωστάκη λένεμεν
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977


Έλλη EL 927
(EL 172)
Πέμε πουλίμ το σπίτοπος
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη EL 927
(EL 175)
Πονώ και υποφέρω
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη 928

Έλλη EL-928
(EL 164)
Άλλο κεπορω
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
Νίκος Αναστασιάδης
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη 928

Έλλη EL-928
(EL 165)
Είμαι μάνα πονεμέντσα
(Γ. Ιακωβίδης - Νίκος Αναστασιάδης)
Νίκος Αναστασιάδης
Ποντιακή Ορχήστρα Γ. Ιακωβίδης
Κυκλοφόρησε το 1977


Έλλη EL-929
(EL 194)
Μοναχός μέσα στην μπόρα
(Δημήτρης Τερζόπουλος)
Δημήτρης Τερζόπουλος
Δημοτική Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη EL-929
(EL 195)
Ψεύτικος κόσμος
(Δημήτρης Τερζόπουλος)
Δημήτρης Τερζόπουλος
Δημοτική Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη EL-930
(EL 173)
Για τεσέν όλα έδεκα
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977

Έλλη EL-930
(EL 178)
Σω ψιοπομ ντέχω την γεραν
(Κωνσταντίνος Σιώπης)
Γ. Σιδηρόπουλος
Ποντιακή Ορχήστρα Κωστάκη
Κυκλοφόρησε το 1977