Φαιστός

Φαιστός 101

Φαιστός FE 101
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Όλο θα γελάω
- Έλα έλα αγαπημένο

Φαιστός 101

Φαιστός FE 101
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Όλο θα γελάω
- Έλα έλα αγαπημένο

Φαιστός 101

Φαιστός FE 101
(FE 1)
Όλο θα γελάω
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977

Φαιστός 101

Φαιστός FE 101
(FE 2)
Έλα έλα αγαπημένο
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977


Φαιστός 102

Φαιστός FE 102
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Έφυγες μακριά μου
- Ευαγγελία

Φαιστός 102

Φαιστός FE 102
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Έφυγες μακριά μου
- Ευαγγελία

Φαιστός 102

Φαιστός FE 102
(FE 3)
Έφυγες μακριά μου
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977

Φαιστός 102

Φαιστός FE 102
(FE 4)
Ευαγγελία
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977


Φαιστός 103

Φαιστός FE 103
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Προδομένη αγάπη
- Ανεζούλα

Φαιστός 103

Φαιστός FE 103
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Προδομένη αγάπη
- Ανεζούλα

Φαιστός 103

Φαιστός FE 103
(FE 5)
Ανεζούλα
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977

Φαιστός 103

Φαιστός FE 103
(FE 6)
Προδομένη αγάπη
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977


Φαιστός 104

Φαιστός FE 104
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Είμαι εργάτης και οικοδόμος
- Στην ακρογιαλιά τον πόνο μου λέω

Φαιστός 104

Φαιστός FE 104
Δημήτρης Τζιανουδάκης
- Είμαι εργάτης και οικοδόμος
- Στην ακρογιαλιά τον πόνο μου λέω

Φαιστός 104

Φαιστός FE 104
(FE 7)
Είμαι εργάτης και οικοδόμος
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977

Φαιστός 104

Φαιστός FE 104
(FE 8)
Στην ακρογιαλιά τον πόνο μου λέω
(Δημήτρης Τζιανουδάκης)
Δημήτρης Τζιανουδάκης
Κυκλοφόρησε το 1977