Folkraft (USA)

Folkraft (USA) 1020

Folkraft F 1020GA
(K78-26)
Καλαματιανός
Χωριό μου έμορφο
Οργανικό
Folkraft International
Greek Orchestra

Folkraft (USA) 1020

Folkraft F 1020GB
(K78-27)
Πενταζάλι
Οργανικό
Folkraft International
Greek Orchestra

Folkraft (USA) 1021

Folkraft F 1021GA
(K78-25)
Κρητικός συρτός
Οργανικό
Folkraft International
Greek Orchestra

Folkraft (USA) 1021

Folkraft F 1021GB
(K78-24)
Χασάπικος
Οργανικό
Folkraft International
Greek Orchestra