Χίλντια

Greek Modern Jazz.
Η ηχογράφηση έγινε στις 13 Ιουλίου του 1962 στην Columbia.

Χίλντια 501

Χίλντια HRE 501
(45-HRE 501 A)
Compositeur HILDIA
L' Amour de mon destin
A bas le masque

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 501

Χίλντια HRE 501
(45-HRE 501 B)
Compositeur HILDIA
Mon reve mystique
Rendez-vous a Hydra

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 502

Χίλντια HRE 502
(45-HRE 502 A)
Compositeur HILDIA
Ton ame m' apelle
Autostop

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 502

Χίλντια HRE 502
(45-HRE 502 B)
Compositeur HILDIA
Le sourire d' une mere
Deux petits chats

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962


Χίλντια 503

Χίλντια HRE 503
(45-HRE 503 A)
Compositeur HILDIA
Intuition
Je suis une bohemienne

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 503

Χίλντια HRE 503
(45-HRE 503 B)
Compositeur HILDIA
Capriccio
Ton ombre a touche ma vie

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 504

Χίλντια HRE 504
(45-HRE 504 A)
Compositeur HILDIA
La beaute de dieu
Reconnaissance

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962

Χίλντια 504

Χίλντια HRE 504
(45-HRE 504 B)
Compositeur HILDIA
Prieres d' une eternite
Solitude

Rythmique sextet
Κώστας Καπνίσης
Κυκλοφόρησε το 1962