Karpathian (USA)

Karpathian 3351

Karpathian BRC 3351
(BRC 3351 A)
Πάνω χωρίον σκοπός
Νικόλας Νικήτας
Λύρα Μηνάς Καππαμηνάς
Λαούτο Γιάννης Ν. Πάρος
Reorded by Bradley Recording Co.
Baltimore, Maryland

Karpathian 3351

Karpathian BRC 3351
(BRC 3351 B)
Σούστα και πάνω χορός
Οργανικό
Λύρα Μηνάς Καππαμηνάς
Λαούτο Γιάννης Ν. Πάρος
Reorded by Bradley Recording Co.
Baltimore, Maryland