Κνωσσός

Κνωσσός 10

Κνωσσός 10
(10α)
Η ταβέρνα
(Β. Νικολέσκο - Ε. Παμπούκης)
Άντζη Κατσαρού
Η. Ρούσσος

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Αργύρης Νικολέσκο

Κνωσσός 10

Κνωσσός 10
(10β)
Ο κουρελής
(Β. Νικολέσκο - Ε. Παμπούκης)
Άντζη Κατσαρού
Η. Ρούσσος

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Αργύρης Νικολέσκο

Κνωσσός 11

Κνωσσός 11
(11α)
Δεν ξαναπίνω
(Β. Νικολέσκο - Ε. Παμπούκης)
Άντζη Κατσαρού
Η. Ρούσσος

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Αργύρης Νικολέσκο

Κνωσσός 11

Κνωσσός 11
(11β)
Γάμος στο χωριό
(Β. Νικολέσκο - Ε. Παμπούκης)
Άντζη Κατσαρού
Η. Ρούσσος

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Αργύρης Νικολέσκο


Κνωσσός φακελάκι των δίσκων

Κνωσσός
Φακελάκι των δίσκων