Μάμπο

Μάμπο 101

Μάμπο 101
(1α)
Δεν έχτιζα μια εκκλησιά
(Β. Τζίκας - Χριστόφορος Ζησούλης)
Βασίλης Ντάτσιος - Λέτα
Διεύθυνσις Χ. Ιωαννίδης
Κυκλοφόρησε το 1968

Μάμπο 101

Μάμπο 101
(1β)
Αχάριστε
(Ε. Τζίκας - Ε. Ζησούλης)
Λέτα - Φ. Πούσιος
Διεύθυνσις Χ. Ιωαννίδης
Κυκλοφόρησε το 1968

Μάμπο 102

Μάμπο 102
(2α)
Πικραμένο πουλί
(Β. Τζίκας - Χριστόφορος Ζησούλης)
Λέτα - Φ. Πούσιος
Διεύθυνσις Χ. Ιωαννίδης
Κυκλοφόρησε το 1968

Μάμπο 102

Μάμπο 102
(2β)
Κάτσε φίλε να τα πιούμε
(Β. Τζίκας - Χριστόφορος Ζησούλης)
Δ. Κουτσογκούλος
Βασίλης Ντάτσιος

Διεύθυνσις Χ. Ιωαννίδης
Κυκλοφόρησε το 1968


Μάμπο 03

Μάμπο 03
(03 α)
Όταν θέλει η νύφη κι' ο γαμπρός
(Φώτης Ζησούλης & Αλέκος Τζίκας)
Άλκης Σπηλιώτης
Αγγέλα Αρβανίτου

Κυκλοφόρησε το 1969

Μάμπο 03

Μάμπο 03
(03 β)
Σπίτι χωρίς νοικοκυρά
(Φώτης Ζησούλης & Αλέκος Τζίκας)
Άλκης Σπηλιώτης
Αγγέλα Αρβανίτου

Κυκλοφόρησε το 1969

Μάμπο 04

Μάμπο 04
(04 α)
Γυναίκες που χορεύετε
(Γιάννης Καλούσης & Φώτης Ζησούλης)
Γιάννης Καλούσης
Μ. Κοτσοπούλου

Κλαρίνο Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1969

Μάμπο 04

Μάμπο 04
(04 β)
Δεν περνάς καλέ κοπέλα
(Φώτης Ζησούλης & Αλέκος Τζίκας)
Γιάννης Καλούσης
Αγγέλα Αρβανίτου

Κλαρίνο Βασίλης Σκαλιώτης
Κυκλοφόρησε το 1969


Μάμπο 05

Μάμπο 05
(05 α)
Είμαι καράβι στο γιαλό
(Γιάννης Καραμούστος)
Μάκης Κατρασόπουλος
Αγγέλα Αρβανίτου

Κυκλοφόρησε το 1969

Μάμπο 05

Μάμπο 05
(05 β)
Κυκλοφόρησε το 1969

Μάμπο 30

Μάμπο 30
(30 α)
Έχασες γη την ομορφιά
(Χριστόφορος Ζησούλης - Χ. Ιωαννίδης)
Μάκης Κατρασόπουλος
Διεύθυνσις Γ. Θεοφιλόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1970

Μάμπο 30

Μάμπο 30
(30 β)
Έγυρες Κώστα
(Χριστόφορος Ζησούλης - Χ. Ιωαννίδης)
Μάκης Κατρασόπουλος
Διεύθυνσις Γ. Θεοφιλόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1970


Μάμπο M 07

Μάμπο M 07
Φακελάκι του δίσκου
Πλευρά Α'

Μάμπο M 07

Μάμπο M 07
Φακελάκι του δίσκου
Πλευρά Β'

Μάμπο M 07

Μάμπο M 07
(1 A)
Ο ύμνος της Α.Ε.Λ.
Είμαστε πρωταθληταί
(Γιάννης Τζίκας)
Τ. Κασιμάτης
Α. Λαζάρου
Γιώργος Θεοφιλόπουλος

Διεύθυνσις Γιώργος Θεοφιλόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1971

Μάμπο M 07

Μάμπο M 07
(1 B)
Στην ντισκοτέκ του Τζίκα
(Γιάννης Τζίκας)
Τ. Κασιμάτης
Α. Λαζάρου

Διεύθυνσις Γιώργος Θεοφιλόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1971