Mlg Topi

mlg topi 1001

Μlg Τopi T.S. 1001
Riddles
Στις επιτυχίες τους

mlg topi 1001

Μlg Τopi T.S. 1001
Riddles
Στις επιτυχίες τους

mlg topi 1001

Μlg Τopi T.S. 1001
(7XT 201)
I tell you a story of my life
(Riddles)
Riddles
Σύνθεσις, ενορχήστρωση και εκτέλεση Riddles
Κυκλοφόρησε το 1966

mlg topi 1001

Μlg Τopi T.S. 1001
(7XT 203)
Alone Alone
(Riddles)
Riddles
Σύνθεσις, ενορχήστρωση και εκτέλεση Riddles
Κυκλοφόρησε το 1966


mlg topi 1002

Μlg Τopi T.S. 1002
(7XT 202)
Hold me
(Riddles)
Riddles
Σύνθεσις, ενορχήστρωση και εκτέλεση Riddles
Ηχογραφήθηκε στις 15-2-1966
Ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε

mlg topi 1001

Μlg Τopi T.S. 1002
(7XT 204)
No more lies
(Riddles)
Riddles
Σύνθεσις, ενορχήστρωση και εκτέλεση Riddles
Ηχογραφήθηκε στις 15-2-1966
Ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε

mlg topi 2001

Μlg Τopi T.E. 2001
(7ET 801)
Extended Play
How to make a family
(7XT 214)
(Σταμάτης Σπανουδάκης - Σπύρος Αμπατζόπουλος)
Friend
(7XT 217)
(Σταμάτης Σπανουδάκης)
ULS
Ηχογραφήθηκε στις 30-3-1966
Ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε

mlg topi 2001

Μlg Τopi T.E. 2001
(7ET 802)
Extended Play
My little wife
(7XT 215)
(Σταμάτης Σπανουδάκης)
The chief bandit
(7XT 216)
(Σπύρος Αμπατζόπουλος - Σταμάτης Σπανουδάκης)
ULS
Ηχογραφήθηκε στις 30-3-1966
Ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε