National

National 1300

National NAS 1300
(7XNAS 101)
Το περιβόλι της τρελής
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1300

National NAS 1300
(7XNAS 102)
Πασαλιμανιώτισσα
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Κ. Κατσαούνης)
Γ. Γαλάνης
Απόστολος Καββαδίας

Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1301

National NAS 1301
(7XNAS 109)
Ελληνικός χορός
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης)
Ορχήστρα
Μπουζούκι Μ. Χρηστίδης
Α. Ρούσσος
Λαϊκή Ορχήστρα
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1301

National NAS 1301
(7XNAS 110)
Ελληνική χώρα
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης)
Ορχήστρα
Μπουζούκι Μ. Χρηστίδης
Α. Ρούσσος
Λαϊκή Ορχήστρα
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965


National 1302

National NAS 1302
(7XNAS 105)
Το εμβατήριο της δουλειάς
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Ε. Καμπέρος)
Γ. Γαλάνης
Απόστολος Καββαδίας

Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1302

National NAS 1302
(7XNAS 117)
Αναμονή
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Τζουβελέκης)
Νίκος Πεταλίδης
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1303

National NAS 1303
(7XNAS 103)
Κοκκινιά
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Δ. Λιάτσος)
Γ. Γαλάνης
Απόστολος Καββαδίας

Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965

National 1303

National NAS 1303
(7XNAS 107)
Το παράπονο του σκοτωμένου
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Μ. Βρεττάκος)
Γ. Γαλάνης
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1965


National 1304

National NAS 1304
(7XNAS 106)
Το παράπονο της μάνας
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Τζουβελέκης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1304

National NAS 1304
(7XNAS 111)
Αυγή στο παραθύρι σου
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1305

National NAS 1305
(7XNAS 108)
Ορφανό αγόρι
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Ν. Κολοκοτρώνης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1305

National NAS 1305
(7XNAS 112)
Κουράστηκα να περπατώ
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Τζουβελέκης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966


National 1306

National NAS 1306
(7XNAS 113)
Η ώρα είναι δύο
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Α. Πατρινόπουλος)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1306

National NAS 1306
(7XNAS 116)
Το όνειρο
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Ν. Κολοκοτρώνης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1307

National NAS 1307
(7XNAS 114)
Το φανάρι
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1307

National NAS 1307
(7XNAS 115)
Τώρα κι αν κλαις
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Π. Μανωλέσσος
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966


National 1308

National NAS 1308
(7XNAS 120)
Ο μπεκρής
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Μαρία Βασιλοπούλου
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1308

National NAS 1308
(7XNAS 121)
Το λιμάνι
Συρτός
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γ. Στάθης)
Γ. Γαλάνης
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1309

National NAS 1309
(7XNAS 118)
Βήμα βήμα
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γιάννης Φίλιππας)
Νίκος Πεταλίδης
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966

National 1309

National NAS 1309
(7XNAS 119)
Καμπάνες
(Βασίλης Αρχιτεκτονίδης - Γιάννης Φίλιππας)
Νίκος Πεταλίδης
Συνοδεία λαϊκής ορχήστρας
Διεύθυνσις Βασίλης Αρχιτεκτονίδης
Κυκλοφόρησε το 1966