Near East

Near East 10

Near East SS - 10
(SS/LP - 481)
Ιερά Ολυμπία
Κείμενον υπό Αρχαιολόγου
Α. Παπαγιαννοπούλου - Παλαιού
Αφηγητής ο Τ. Νατσούλης
Κυκλοφόρησε το 1964

Near East 10

Near East SS - 10
(SS/LP - 482)
Sacred Olympia
Text by the Arcaelogist
A. Papajanopoulos - Palaios
Narrator Michael Byrne
Κυκλοφόρησε το 1964