Oriental

Oriental 1

Oriental Δ.Τ. 1
(Δ.Τ. 1-Α)
Ελλάδα
Κόρη του γυαλού
(Σταύρος Μποσνακίδης - Γιώργος Κουμπανάκης)
Βασίλειος Κολοβός
Ενορχήστρωσις, Διεύθυνσις Γιώργος Κουμπανάκης
Κυκλοφόρησε το 1978


Oriental 1

Oriental Δ.Τ. 1
(Δ.Τ. 1-Β)
Εμπρός παιδιά
Παιδικός ύμνος
(Σταύρος Μποσνακίδης - Γιώργος Κουμπανάκης)
Βασίλειος Κολοβός
Ενορχήστρωσις, Διεύθυνσις Γιώργος Κουμπανάκης
Κυκλοφόρησε το 1978