Telefunken (Germany)

Telefunken 55929

Telefunken TLF 55929
(45-63683)
Καλαματιανή μοδίστρα
Συρτοτσιφτετέλι
(Γιάννης Κοζαδίνος)
Γιάννης Κοζαδίνος
Τζενούλα

Βιολί Γιάννης Αλεξίου
Διεύθυνσις Ορχήστρας Γιάννης Κοζαδίνος

Telefunken 55929

Telefunken TLF 55929
(45-63691)
Πόσο μ' αγαπάς πολύ
Συρτοτσιφτετέλι
(Γιάννης Κοζαδίνος)
Γιάννης Κοζαδίνος
Τζενούλα

Βιολί Γιάννης Αλεξίου
Διεύθυνσις Ορχήστρας Γιάννης Κοζαδίνος