Telestar

Telestar 011

Telestar TE - 011
(TE/ST - 357)
Εκεί ψηλά στη Ρούμελη
Τσάμικος
(Θεοχάρης Σπυρόπουλος - Ι. Λακαφώσης - Στέλιος Χρυσίνης)
Κώστας Λώλος
Διεύθυνσις Δημώδους Ορχήστρας
Στέλιος Χρυσίνης

Telestar 011

Telestar TE - 011
(TE/ST - 358)
Στρώσε μου τριαντάφυλλα
Συρτός
(Θεοχάρης Σπυρόπουλος - Στέλιος Χρυσίνης)
Κώστας Λώλος
Διεύθυνσις Δημώδους Ορχήστρας
Στέλιος Χρυσίνης

Telestar 012

Telestar TE - 012
(TE/ST - 359)
Κάπου θα ξανανταμωθούμε
Γυναίκα ψεύτρα
Ζεϊμπέκικος
(Θεοχάρης Σπυρόπουλος - Στέλιος Χρυσίνης)
Χρήστος Βαμβακάς
Διεύθυνσις Λαϊκής Ορχήστρας
Στέλιος Χρυσίνης

Telestar 012

Telestar TE - 012
(TE/ST - 360)
Άλλο πόνο μη μου δώσεις
Τσιφτετέλι
(Κώστας Πολίτης - Στέλιος Χρυσίνης)
Γιάννης Γρηγοριάδης
Διεύθυνσις Λαϊκής Ορχήστρας
Στέλιος Χρυσίνης


Telestar

Telestar
Φακελάκι των δίσκων