The Mad Greek (USA)

The Mad Greek 0100

The Mad Greek 0100
(0100-A)
Βλαχοκερασιώτικο
Τσάμικος
Οργανικό
Κλαρίνο James Stoynoff
The Greek Lads Orchestra

The Mad Greek 0100

The Mad Greek 0100
(0100-B)
Ρουμελιώτικο κοφτό
Συρτός
Οργανικό
Κλαρίνο James Stoynoff
The Greek Lads Orchestra

The Mad Greek 0101

The Mad Greek 0100
(0101-A)
Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα
Ούλα Μπάμπα
The Greek Lads Orchestra

The Mad Greek 0101

The Mad Greek 0100
(0101-B)
Γελεκάκι συρτάκι
Ορχήστρα
The Greek Lads Orchestra


The Mad Greek 0102

The Mad Greek 0102
(0102-A)
Οι αρχαίοι
Ούλα Μπάμπα

The Mad Greek 0102

The Mad Greek 0102
(0102-B)
Μόνο εσύ
Ούλα Μπάμπα

The Mad Greek 0103

The Mad Greek 0103
(0103-A)
Το κρασί

The Mad Greek 0103

The Mad Greek 0103
(0103-B)
Μη μιλάτε


The Mad Greek 0104

The Mad Greek 0104
(0104-A)
Δεν τραγουδά

The Mad Greek 0104

The Mad Greek 0104
(0104-B)
Μάνα Πατέρα

The Mad Greek 0105

The Mad Greek 0105
(0105-A)
Φύγε
Leave

The Mad Greek 0105

The Mad Greek 0105
(0105-B)
Απάντηση - Μίνι


The Mad Greek 0106

The Mad Greek 0106
(0106 A)
Αγάπη μόνο

The Mad Greek 0106

The Mad Greek 0106
(0106 B)
Σε ζητώ

The Mad Greek 0107

The Mad Greek 0107
(0107A)
Το πίστεψα

The Mad Greek 0107

The Mad Greek 0107
(0107B)
Το φινάλε