The Sun of Greece

The Sun of Greece 1

The Sun of Greece SUN 1
The Sun of Greece
- Μαύρα πουλιά
- Ο ληστής και ο φονιάς

The Sun of Greece 1

The Sun of Greece SUN 1
The Sun of Greece
- Μαύρα πουλιά
- Ο ληστής και ο φονιάς

The Sun of Greece 1

The Sun of Greece SUN 1
(SUN 1 A)
Μαύρα πουλιά
(Μιχάλης Ψωμάς - Στέφανος Ψωμάς - Αλκης Αυγηνός)
The Sun of Greece
Κυκλοφόρησε το 1976

The Sun of Greece 1

The Sun of Greece SUN 1
(SUN 1 B)
Ο ληστής και ο φονιάς
(Μιχάλης Ψωμάς - Στέφανος Ψωμάς - Αλκης Αυγηνός)
The Sun of Greece
Κυκλοφόρησε το 1976