Venus London (Cyprus)

Venus London 1

Venus London 1
(1A)
Γιαρούμπη
(Σόλων Χατζησολωμός)
Σόλων Χατζησολωμός
The Grecians
Διεύθυνσις Θέμης Θεμιστοκλής

Venus London 1

Venus London 1
(1B)
Θέλω καπέλο
(Σόλων Χατζησολωμός)
Σόλων Χατζησολωμός
The Grecians
Διεύθυνσις Θέμης Θεμιστοκλής

Venus London 2

Venus London 2
(2A)
Μανταρίνια
(Σόλων Χατζησολωμός)
Σόλων Χατζησολωμός
The Grecians
Διεύθυνσις Θέμης Θεμιστοκλής

Venus London 2

Venus London 2
(2B)
Κυνηγός και λυγερή
(Σόλων Χατζησολωμός)
Σόλων Χατζησολωμός
The Grecians
Διεύθυνσις Θέμης Θεμιστοκλής