Victoria

Victoria 101

Victoria VIC 101
(VIC 205)
Έκανα λάθος
(Βάκης Γιαννούλης)
Αντώνης Παναγιωτίδης
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 101

Victoria VIC 101
(VIC 206)
Έμπλεξα έμπλεξα
(Θ. Βλαχόπουλος - Βάκης Γιαννούλης)
Αντώνης Παναγιωτίδης
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 102

Victoria VIC 102
(VIC 201)
Τ' αηδόνι τ' αηδονάκι μου
(Βάκης Γιαννούλης)
Δήμητρα Κολικοπούλου
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 102

Victoria VIC 102
(VIC 202)
Μου την έδωσε
(Βάκης Γιαννούλης)
Δήμητρα Κολικοπούλου
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976


Victoria 103

Victoria VIC 103
(VIC 203)
Ο άπιστος Γιάννης
(Βάκης Γιαννούλης)
Δήμητρα Κολικοπούλου
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 103

Victoria VIC 103
(VIC 204)
Αν είχα δυο ζωές
(Βάκης Γιαννούλης)
Δήμητρα Κολικοπούλου
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βάκης Γιαννούλης
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 104

Victoria VIC 104
(VIC 207)
Αναχωρώ αναχωρώ
(Θ. Βλαχόπουλος - Βάκης Γιαννούλης)
Μάρθα Κορίμπη
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976

Victoria 104

Victoria VIC 104
(VIC 208)
Είσαι δεν είσαι
(Χ. Γιαννούλης - Δημήτρης Γεωργόπουλος)
Μάρθα Κορίμπη
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Κυκλοφόρησε το 1976