Αλόμα

Αλόμα 45 Στροφές Αλόμα 33 Στροφές

Αλόμα ALM 101
(ALM 1)
Μικρή μου Δεσποινούλα
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Τασούλα Σκόνδρα
Γιάννης Σκόνδρας

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1976

Αλόμα ALM 101
(ALM 2)
Το παιδί το πονεμένο
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Τασούλα Σκόνδρα
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1976

Αλόμα ALM 102
(ALM 3)
Πατέρα ξύπνα να χαρείς
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977

Αλόμα ALM 102
(ALM 4)
Στρώσε να κοιμηθούμε
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977


Αλόμα ALM 103
(ALM 5)
Και τις δυο τις αγαπώ
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Γιούλα Σφυρόερα

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977

Αλόμα ALM 103
(ALM 6)
Έπεσα έξω
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Γιούλα Σφυρόερα

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977

Αλόμα ALM 104
(ALM 7)
Και γι' ασήμαντη κουβέντα
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Γιούλα Σφυρόερα

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977

Αλόμα ALM 104
(ALM 8)
Βαδίζω πάντοτε σκυφτός
(Βαγγέλης Δαρζέντας)
Πέτρος Μαργέτης
Γιούλα Σφυρόερα

Διεύθυνσις Ορχήστρας
Βαγγέλης Δαρζέντας
Κυκλοφόρησε το 1977